3η Συνάντηση στο πεδίο

Στις 18-19 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στα Τζουμέρκα η 3η τεχνική συνάντηση συλλογής δεδομένων στο πεδίο όλων των εταίρων του έργου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν καταγραφές και συλλογές δεδομένων για το έργο ΔΗΜΟΛΕΩΝ.

2η Συνάντηση στο πεδίο

Στις 30-31 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Περτούλι η 2η τεχνική συνάντηση συλλογής δεδομένων στο πεδίο όλων των εταίρων του έργου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν καταγραφές και συλλογές δεδομένων για το έργο ΔΗΜΟΛΕΩΝ.

1η Συνάντηση στο πεδίο

Στις 29-30 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Ζαγόρι η 1η τεχνική συνάντηση στο πεδίο όλων των εταίρων του έργου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες καταγραφές και συλλογές δεδομένων για το έργο ΔΗΜΟΛΕΩΝ.