3η Συνάντηση στο πεδίο

Στις 18-19 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στα Τζουμέρκα η 3η τεχνική συνάντηση συλλογής δεδομένων στο πεδίο όλων των εταίρων του έργου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν καταγραφές και συλλογές δεδομένων για το έργο ΔΗΜΟΛΕΩΝ.