Το έργο θα έχει θετικό αντίκτυπο όσον αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής οικονομίας με την ανάπτυξη μοναδικών εικονικών περιηγήσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υπαίθρου. Η κάθε περιήγηση δύναται να χρησιμοποιηθεί διττά, να ενθαρρύνει την εμπλοκή των πελατών σε υπαίθριες δραστηριότητες και να ενισχύσει την ενσωμάτωση σε νέες τεχνολογίες και τουριστικά προϊόντα. Επιπροσθέτως, έχει να προσφέρει και στην πρόοδο της βιομηχανικής έρευνας στους τομείς της πληροφορικής, του περιβάλλοντος και του τουρισμού, παρέχοντας νέες θέσεις εργασίας που θα χρηματοδοτηθούν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου.

Το έργο ΔΗΜΟΛΕΩΝ αναμένεται να προωθήσει την αριστεία μέσω της διεξαγωγής εφαρμοσμένης έρευνας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε αναγνωρισμένες εκθέσεις και συνέδρια και συγκεκριμένα στους τομείς της αναπαράστασης γνώσης και αυτόματου συμπερασμού, της μηχανικής μάθησης και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής και της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Τέλος, τα αποτελέσματα του έργου ΔΗΜΟΛΕΩΝ αναμένεται να είναι επωφελή και για την τοπική κοινωνία, μέσω της κινητοποίησης και παράλληλα ευαισθητοποίησης του κοινού για τις υπαίθριες δραστηριότητες και την εναλλακτική εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου. Επιπροσθέτως, το παραγόμενο ψηφιακό προϊόν θα απευθύνεται στους τελικούς χρήστες, όχι αποκλειστικά για εξοικειωμένους με την τεχνολογία, αλλά και όσους αναζητούν εναλλακτικούς και δημιουργικούς τρόπους να γνωρίσουν και να διαδράσουν με τα διάφορα είδη την ελληνική φύση.