Το έργο

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη ενός διαδραστικού συστήματος οπτικοποίησης, το οποίο στηρίζεται σε τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας και την ενοποίησή τους σε εφαρμογές εναλλακτικού τουρισμού. Η επαυξημένη πραγματικότητα σε φορητές συσκευές ευαισθητοποιεί τους συμμετέχοντες και τους εντάσσει σε μια νέα αντιληπτή πραγματικότητα διαδραστικής και εμπλουτισμένης άποψης και αισθητικής για τα αντικείμενα/μέρη του φυσικού/πραγματικού κόσμου.

Read More

Στόχοι

Μεταξύ των βασικών στόχων του έργου είναι η προώθηση της πρόσβασης στη φύση και τον πολιτισμό μέσω ψηφιακών μέσων, ο προσδιορισμός καινοτόμων μέτρων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, καθώς και η εμπορική εκμετάλλευση των τουριστικών προϊόντων αυτόνομης περιήγησης μέσα από το πρίσμα της πλατφόρμας-ομπρέλας και των ψηφιακών εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας που θα δημιουργηθούν.

Read More

Αποτελέσματα

Το έργο θα έχει θετικό αντίκτυπο όσον αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής οικονομίας με την ανάπτυξη μοναδικών εικονικών περιηγήσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υπαίθρου. Η κάθε περιήγηση δύναται να χρησιμοποιηθεί διττά, να ενθαρρύνει την εμπλοκή του κοινού σε υπαίθριες δραστηριότητες ανεξαρτήτως της πρότερης εμπειρίας του και να ενισχύσει την ενσωμάτωση σε νέες τεχνολογίες και τουριστικά προϊόντα.

Read More

Το έργο ΔΗΜΟΛΕΩΝ περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη ενός διαδραστικού συστήματος οπτικοποίησης, το οποίο στηρίζεται σε τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας – ΕΠ (Augmented Reality – AR) και την ενοποίησή τους με εφαρμογές εναλλακτικού τουρισμού. Η επαυξημένη πραγματικότητα σε φορητές συσκευές ευαισθητοποιεί τους συμμετέχοντες και τους εντάσσει σε μια νέα αντιληπτή πραγματικότητα διαδραστικής και εμπλουτισμένης άποψης και αισθητικής για τα αντικείμενα/μέρη του φυσικού/πραγματικού κόσμου.

Ειδικότερα, το έργο προτείνει:

  • την ανάπτυξη πρότυπης πλατφόρμας ενίσχυσης προϊόντων εναλλακτικού τουρισμού/τουρισμού υπαίθρου με συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης (case studies)
  • την ανάπτυξη μοντέλων αυτόνομης περιήγησης (self-guided tours) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR),
  • την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών σε έξυπνα κινητά, tablet, smartwatches και web browsers, και
  • την παραγωγή ενός στοχευόμενου σχεδίου προβολής και ανάδειξης του φυσικού, πολιτιστικού και αγροτουριστικού πλούτου των συμμετεχόντων, πιλοτικών περιοχών.