1η Συνάντηση στο πεδίο

Στις 29-30 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Ζαγόρι η 1η τεχνική συνάντηση στο πεδίο όλων των εταίρων του έργου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες καταγραφές και συλλογές δεδομένων για το έργο ΔΗΜΟΛΕΩΝ.