2η Συνάντηση στο πεδίο

Στις 30-31 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Περτούλι η 2η τεχνική συνάντηση συλλογής δεδομένων στο πεδίο όλων των εταίρων του έργου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου πραγματοποιήθηκαν καταγραφές και συλλογές δεδομένων για το έργο ΔΗΜΟΛΕΩΝ.