Διαδικτυακή Συνάντηση

Στις 8 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση όλων των εταίρων του έργου μέσω εφαρμογής τηλεδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η ομάδα έργου επικεντρώθηκε στην ενημέρωση της τρέχουσας κατάστασης, τα ορόσημα που έχουν ήδη επιτευχθεί και τα μελλοντικά βήματα / δραστηριότητες που θα εφαρμοστούν.

Διαδικτυακή Εναρκτήρια Συνάντηση

Η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε πλήρως διαδικτυακά, την 9η Σεπτεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ομάδα έργου ανέλυσε, έδωσε προτεραιότητα και προγραμμάτισε τις άμεσες μελλοντικές δραστηριότητες του έργου, ενώ ενέκρινε τη διοργάνωση και τη μορφή των επόμενων τεχνικών συναντήσεων.