Συμμετοχή στο Innovent Forum 2023

Το έργο «ΔΗΜΟΛΕΩΝ» συμμετείχε ενεργά ως εκθέτης στο Innovent Forum 2023, τη Διήμερη Υβριδική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 10 -11 Φεβρουαρίου 2023, δια ζώσης, στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα. Το Innovent Forum προωθεί και αναδεικνύει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν από εταιρίες, ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας, με στόχο την αξιοποίηση τους μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία. Πρόκειται για μια πλατφόρμα διασύνδεσης επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, η οποία θα ενισχύσει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και θα εμπνεύσει την κοινωνία. Το Innovent Forum αποτελεί την αφετηρία ενός διαλόγου για την εξέλιξη της καινοτομίας σε καίριους τομείς της σημερινής κοινωνίας της Ελλάδας.
Η Έκθεση διοργανώθηκε από το Πάρκο Καινοτομίας JOIST, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Υποστηρικτές του Innovent Forum ήταν το Elevate Greece, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το EIT Digital, το EIT Food, η Industry Disruptors-Game Changers, η L-Stone Capital, η Whitebeam Ventures, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν οι στόχοι και η πρόοδος υλοποίησης των προϊόντων υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «ΔΗΜΟΛΕΩΝ», ήτοι το GIS Dimoleon, η διαδικτυακή εφαρμογή σχεδιασμού ταξιδιού και η εφαρμογή (web app) για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, tablets, smartwatches & web browsers.