Τελική Συνάντηση – Ιωάννινα

Η τελευταία διά ζώσης συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την 16η Ιουλίου 2023. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ανασκόπιση των δράσεων και δραστηριοτήτων του έργου.