Εναρκτήρια Συνάντηση – Ιωάννινα

Η πρώτη διά ζώσης συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την 24η Σεπτεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προγραμματίστηκαν οι μελλοντικές δραστηριότητες του έργου.